نمایش مختصر - سامانه جامع کتابخانه های مجتمع آموزشی رضویه
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
تعداد رکوردها
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
سهراب سپهری: من شبنم خواب‌آلود یک ستاره‌ام
72Kb
image
f493e6347bdcf54109bea1875a70fba4.jpg
1080px
1080px
عکس
2.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
ما در برابر اخبار تلخ این روزها
134Kb
image
3450741854923117.jpg
840px
1200px
پوستر
3.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
4.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
سهراب: چیزها دیدم روی زمین
83Kb
image
sohrabe 3.jpeg
1080px
1080px
عکس
5.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
6.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
7.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
8.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
9.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
10.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
افزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت